Numer kontaktowy do działu sprzedaży:     48 386-13-33

E-mail kontaktowy do fabrykasuplementow.pl:     fabrykasuplementow@wp.pl